O NAS

Przewodniczący zarządu Siegbert Wortmann wraz z Wojciechem Koseckim założyli w Bydgoszczy spółkę zależną pod nazwą „Terra Computer Sp. z o.o.“ Polski Oddział rozpoczął działalność latem 2015 r. Spółka kładzie szczególny nacisk na indywidualną obsługę klienta o najwyższym standardzie jakości. Firma wykorzystuje zasoby spółki Wortmann AG takie jak logistyka, Know-how, kapitał, oferta produktowa, co umożliwia otwarcie nowych horyzontów i ciągły rozwój. Grupą docelową są firmy informatyczne, którym zależy na optymalnych rozwiązaniach i profesjonalnym serwisie. Przenieślismy na polski rynek naszą sprawdzoną strategię sprzedaży, wyłącznie za pośrednictwem partnerów. Naszym celem w najbliższym czasie jest zwiększenie kanału partnerskiego. Sukcesywnie rozwijamy się w tym kierunku. W dalszym terminie planujemy rozszerzenie oferty o rozwiązania usługi Cloud. Strategię biznesową kierujemy na pośrednie kanały sprzedaży, co zapewnia naszym partnerom wysokie możliwości zarobkowe.