CLOUD

chmura.pngUsługi Terra Cloud z nowoczesnego centrum informatycznego Wortmann AG z siedzibą w HüllhorstCube%20Terra%20Cloud.jpg rozszerzają portfolio produktów o innowacyjny sposób dostarczania usług informatycznych. Umożliwiają one klientom korzystanie z pojedynczych lub połączonych pakietów w zakresie Hosting, Housing, IaaS lub SaaS. Usługi te świadczone będą wyłącznie przez niezależne dystrybucje.
Terra Cloud.jpg