Terra Computer Sp. z o.o.

Przewodniczący zarządu Siegbert Wortmann wraz z Wojciechem Koseckim założyli w Bydgoszczy spółkę zależną pod nazwą „Terra Computer Sp. z o.o.“ Polski Oddział rozpoczął działalność w lipcu 2015 r. Spółka kładzie szczególny nacisk na indywidualną obsługę klienta o najwyższym standardzie jakości. 

Firma wykorzystuje zasoby spółki Wortmann AG takie jak logistyka, know-how, kapitał, oferta produktowa, co umożliwia otwarcie nowych horyzontów i ciągły rozwój. Grupą docelową są firmy informatyczne, którym zależy na optymalnych rozwiązaniach i profesjonalnym serwisie. 

Aktywnych Partnerów i stale rośnie

Serwis partnerów w całej Polsce

Milionów obrotu za rok 2018

Pracowników skupionych na rozwoju firmy

Biura w różnych lokalizacjach w Polsce

Przenieśliśmy na polski rynek naszą sprawdzoną strategię sprzedaży, wyłącznie za pośrednictwem partnerów. Naszym celem w najbliższym czasie jest zwiększenie kanału partnerskiego. Sukcesywnie rozwijamy się w tym kierunku. W dalszym terminie planujemy rozszerzenie oferty o rozwiązania usługi Cloud. Strategię biznesową kierujemy na pośrednie kanały sprzedaży, co zapewnia naszym partnerom wysokie możliwości zarobkowe.

Od początku działalności Terra Computer Sp. z o. o. stale się rozwija i poszerza swoje możliwości. Startowaliśmy z 3 pracownikami, a obecnie mamy ich już 8. Dzięki dynamicznym wzrostom mogliśmy poszerzyć kadrę oraz zainwestować w drugie biuro. Obecnie siedziba znajduje się w Bydgoszczy a dodatkowe biuro handlowe w Kościanie. Pierwszy rok działalności przyniósł nam 7 mln obrotu co była dla nas sporym sukcesem, obecnie mamy obrót na poziomie około 18 mln. Stale rozwijamy swoją siatkę partnerów oraz serwisantów, dlatego możemy docierać do coraz szerszego grona klientów.

%

o tyle wzrosła ilość naszych partnerów między rokiem 2017 a 2018