Cookies

Zarządzaj plikami Cookies

Istnieją różne sposoby zarządzania preferencjami związanymi z cookies oraz udzielania i cofania zgody, w stosownych przypadkach:

Użytkownicy mogą zarządzać preferencjami związanymi z cookies bezpośrednio w ustawieniach własnego urządzenia, na przykład, zapobiegając używaniu lub przechowywaniu cookies.

Dodatkowo, ilekroć korzystanie z cookies odbywa się na podstawie zgody, użytkownicy mogą udzielić lub wycofać taką zgodę, ustawiając swoje preferencje w ramach informacji o plikach cookie lub odpowiednio aktualizując takie preferencje za pośrednictwem odpowiedniego widżetu dotyczącego preferencji w zakresie zgody, jeśli jest taki dostępny.

Możliwe jest również, za pośrednictwem odpowiednich funkcji przeglądarki lub urządzenia, usunięcie wcześniej przechowywanych cookies, w tym używanych do zapamiętania początkowej zgody użytkownika.

Inne cookies znajdujące się w pamięci lokalnej przeglądarki mogą zostać usunięte poprzez usunięcie historii przeglądania.

W odniesieniu do wszelkich plików cookies osób trzecich, użytkownicy mogą zarządzać swoimi preferencjami i wycofać swoją zgodę za pomocą powiązanego linku rezygnacji (jeśli został taki udostępniony), za pomocą środków wskazanych w polityce prywatności osoby trzeciej lub kontaktując się z odnośną osobą trzecią.

Znajdowanie ustawień Cookies

Użytkownicy mogą, na przykład, znaleźć informacje o tym, jak zarządzać Cookies w najczęściej używanych przeglądarkach pod następującymi adresami:

Google Chrome
Mozilla Firefox
Apple Safari
Microsoft Internet Explorer
Microsoft Edge
Brave
Opera


Użytkownicy mogą również zarządzać niektórymi kategoriami cookies wykorzystywanych w aplikacjach mobilnych, rezygnując z nich za pośrednictwem odpowiednich ustawień urządzenia, takich jak ustawienia reklamy w urządzeniu dla urządzeń mobilnych lub ogólne ustawienia śledzenia (użytkownicy mogą otworzyć ustawienia urządzenia i poszukać odpowiedniego ustawienia).

Konsekwencje odmowy wyrażenia zgody

Użytkownicy mogą swobodnie decydować o udzieleniu zgody lub nie. Należy jednak pamiętać, że cookies pomagają serwisowi / stronie internetowej zapewnić użytkownikom lepsze doświadczenia i zaawansowane funkcjonalności (zgodnie z celami określonymi w niniejszym dokumencie). W związku z tym, w przypadku braku zgody użytkownika, operator może nie być w stanie zapewnić odnośnych funkcji.