Polityka prywatności oraz Cookies firmy Terra Computer Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych uprzejmie informujemy, że w przypadku jeśli kontaktują się Państwo z nami w związku z oferowanymi przez nas serwerami obliczeniowymi do kryptowalut (tzw. „koparki”) Państwa dane osobowe przetwarzać będzie jako administrator spółka Terra Computer spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Luboniu, natomiast jeśli kontakt oraz nasza współpraca związane są z innymi produktami lub usługami administratorem Państwa danych będzie Wortmann A.G. z siedzibą w Hüllhorst (Niemcy). W obu przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane będą głownie w celu realizacji stosunku umownego i dla uzasadnionych interesów administratora.

Wobec powyższego wskazujemy, iż w przypadku, gdy administratorem Państwa danych osobowych będzie Terra Computer Sp. z o.o. przetwarzane będą dane osobowe tak kontrahentów (będących osobami fizycznymi), jak i osób zgłoszonych jako osoby do kontaktów przez kontrahentów.

Dlatego prosimy o poinformowanie o treści niniejszej Informacji wszystkie osoby, które są lub będą w przyszłości osobami wyznaczonymi do kontaktu, w celu realizacji współpracy z Terra Computer Sp. z o.o.

Jednocześnie wskazujemy, że Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym z Terra Computer Sp. z o.o., w tym doradcom, audytorom, przewoźnikom, partnerom handlowym, podmiotom świadczącym obsługę rachunkową i prawną, ale nie będą przekazywane poza obszar EOG.

Dane osobowe mogą być przetwarzane w różnych celach:

a) w celu zawarcia i realizowania umowy z administratorem, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt RODO – w tym celu podanie danych nie jest obowiązkowe, jednak brak ich podania uniemożliwia zawarcie i realizację umowy,
b) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – w tym celu podanie danych jest obowiązkowe;
c) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego m.in. na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami, wysyłki informacji marketingowych i dokonywania analiz statystycznych i analizy działalności administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO;
d) na podstawie Państwa zgody – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. Udzielenie zgody jest dobrowolne, jednak jej brak może uniemożliwić realizację czynności związanej z przetwarzaniem danych, na które odmówiono zgody.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas wykonywania umowy a po jej zakończeniu do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z obowiązujących przepisów i do chwili przedawnienia roszczeń, zaś w przypadku, gdy przetwarzanie następuje na podstawie Państwa zgody – do momentu jej wycofania.
Państwa dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Informujemy również, że mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W każdym momencie mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych np. poprzez wysłanie stosownej wiadomości na adres iod@msdlegal.pl Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych przez administratora prosimy o kontakt z naszym Inspektorem ochrony danych – r.pr. Mają Sobocińską – Dura administratora pod adresem e‑mail: iod@msdlegal.pl

Natomiast w przypadku, gdy administratorem Państwa danych osobowych będzie Wortmann A.G. z siedzibą w Hüllhorst (Niemcy) również przetwarzane będą dane osobowe tak kontrahentów (będących osobami fizycznymi), jak i osób zgłoszonych jako osoby do kontaktów przez kontrahentów.

Dlatego również w takim przypadku prosimy o poinformowanie o treści niniejszej Informacji wszystkie osoby, które są lub będą w przyszłości osobami wyznaczonymi do kontaktu, w celu realizacji współpracy z Wortmann A.G. z siedzibą w Hüllhorst (Niemcy)

Jednocześnie wskazujemy, że Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym z Wortmann A.G. z siedzibą w Hüllhorst, w tym doradcom, audytorom, przewoźnikom, partnerom handlowym, podmiotom świadczącym obsługę rachunkową i prawną, ale nie będą przekazywane poza obszar EOG.

Dane osobowe mogą być przetwarzane w różnych celach:

a) w celu zawarcia i realizowania umowy z administratorem, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt RODO – w tym celu podanie danych nie jest obowiązkowe, jednak brak ich podania uniemożliwia zawarcie i realizację umowy,
b) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – w tym celu podanie danych jest obowiązkowe;
c) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego m.in. na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami, wysyłki informacji marketingowych i dokonywania analiz statystycznych i analizy działalności administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO;
d) na podstawie Państwa zgody – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. Udzielenie zgody jest dobrowolne, jednak jej brak może uniemożliwić realizację czynności związanej z przetwarzaniem danych, na które odmówiono zgody.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas wykonywania umowy a po jej zakończeniu do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z obowiązujących przepisów i do chwili przedawnienia roszczeń, zaś w przypadku, gdy przetwarzanie następuje na podstawie Państwa zgody – do momentu jej wycofania.

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Informujemy również, że mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W każdym momencie mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych np. poprzez wysłanie stosownej wiadomości na adres wspolpraca@wortmann.de. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych przez administratora prosimy o kontakt pod adresem e‑mail: wspolpraca@wortmann.de